249,67 

Opis

WF-KaPeR dla Windows jestsystemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdzeprzychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży prowadzeniauproszczonych płac, ewidancji środków trwałych i rozliczeniasamochodów. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczychoraz możliwości pracy w sieci może być z powodzeniem używany równieżprzez biura rachunkowe. Program umożliwia obliczanie i drukowaniedeklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisjędokumentów księgowych i wiele innych.WF-KaPeR dla Windowszawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczaniamiesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażeniazakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. W zależności od wariantu program pozwala także na obsługę wynagrodzeńoraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.WF-KaPeR dla Windows jestwynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jakoproducenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie dajezastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest wpełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows -pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vistamaksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.Księgowość pod kontroląProgram WF-KaPeR jest aplikacją, któraznajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych,jak też w małych rodzinnych firmach. Program został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą – nie znającszczegółowo przepisów podatkowych – mogli samodzielnie prowadzićdokumentację księgową.

Po zainstalowaniu aplikacja jest gotowado pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca z programem wymagawprowadzania jedynie podstawowych danych, pozostałe operacje związanenp. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych czy wprowadzaniem zapisówdo rejestrów VAT realizowane są automatycznie. Automatyzacja taoszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.WF-KaPeR jest w pełni dostosowany doobowiązującego prawa i na bieżąco aktualizowany zgodnie z jegozmianami, dzięki czemu zwalnia użytkownika z konieczności poznaniaszczegółowych przepisów możliwości obsługi wielu podmiotówgospodarczych oraz możliwości pracy w sieci jest również z powodzeniemużywany przez biura rachunkowe. księgową.Bogata funkcjonalnośćWF-KaPeR łączy w sobie cechy wieluspecjalistycznych programów obsługując jednocześnie obszarydziałalności związane z księgowością, środkami trwałymi, jak też zpłacami i umowami cywilnoprawnymi – wszystko zostało zoptymalizowanekątem małych przedsiębiorstw.Program został wzbogacony również o gotowe, automatycznie wypełniane formularze deklaracji podatkowych VAT, PIT iNIP ze wszystkimi załącznikami. WF-KaPeR obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej.

Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce iform.pl

Firma www.signform.pl Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2000 roku i zawiera już ponad 5 000 wzorówdokumentów oraz pism stosowanych w każdej działalności gospodarczej oraz do użytku prywatnego.WF-KaPeR STARTObsługa jednego podmiotu, na jednym stanowisku.

• Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencjiprzychodów, rozliczanie dochodów z najmu, swobodne definiowanierejestrów VAT, obsługa rozrachunków, import danych z programów WF-Mag i WF-Fakturka oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z„Płatnikiem”

• Rozliczanie podatków: dochodowego, zryczałtowanego,podatku od towarów i usług VAT, wraz z kompletem deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i inne)

• Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych NIP

• Prowadzenieewidencji środków trwałych (do pięciu pozycji) wraz z automatamiumożliwiającymi poprawną realizację amortyzacji, modernizacji, umorzeń, środków trwałych dotowanych

• Prowadzenie rozliczeń jednego samochodu osobowego

• Emisja dokumentów księgowych: dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych, wpłat gotówkowych, not korygujących itd.

• Prowadzenie szeregu własnych kartotek, m.in. własnych klasyfikacji dokumentówWF-KaPeR BIZNESMożliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 firm

• Obsługa deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej (e-deklaracje)

• Obsługa dowolnej ilości środków trwałych

• Rozliczanie dowolnej ilości samochodów

• Obsługa wynagrodzeń

• Umowy zlecenia i o dzieło

• Przelewy wynagrodzeń

• Rozliczenie podatku dochodowego pracowników, w szczególnoścideklaracje PIT-11 i PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, również w wersjielektronicznejWF-KaPeR BIUROMożliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów.

• Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

• Eksport wydruków do formatu PDF

• Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do poszczególnych funkcji programu

• Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych działań

• Możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach

• Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie e-deklaracjamiKorzyści z użytkowania programu WF-KaPeR:• Prosta instalacja przy bardzo bogatej funkcjonalności

• Szeroka gama formularzy podatkowych

• Bieżąca zgodność z obowiązującymi przepisami

• Dedykowany wariant dla biur rachunkowych

kaspersky kody aktywacyjne, tablet dla dzieci media markt, filtry powietrza philips, zelda link, watch 3, darmowa nagrywarka nero, tusz epson 29, prawa autorskie rodzaje licencji, na spawanie, hp 21, pentagram tablet, kurs scada, licencja pełna wersja, kuchnie gazowo elektryczne 60 cm

yyyyy