49,20 

Opis

Fakturowanie PRO to program do wystawiania faktur. Umożliwia także obsługiwanie innych dokumentów sprzedażowych, jak paragony i rachunki, związane z towarami oraz usługami. Skierowany jest do firm, w których nie zachodzi konieczność kontroli stanu magazynów. Wyposażony jest zestaw różnorodnych raportów. Ponadto posiada funkcje umożliwiające sprawdzanie terminowości dokonywania zapłat, kontrolowanie stanu gotówki w kasie i drukowanie przelewów bankowych. Jest to rozwiązanie dla każdej firmy, bez względu na to, jaki jest profil jej działalności gospodarczej. Najważniejsze możliwości: wystawianie wszystkich typów dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie, pobieranie danych kontrahentów z GUS po wpisaniu nr NIP, pobieranie kursów walut z NBP, logo firmy na wydrukach, zapis faktur do PDF i wysyłanie na e-mail klienta, rozliczanie należności od kontrahentów, generowanie plików JPK_VAT i JPK_FA. FAKTUROWANIE Wystawia dokumenty sprzedaży za towary i usługi tj.: Faktury, Faktury polskie w dowolnej walucie, Faktury uproszczone, Paragony, Faktury pro forma, Faktury marża, Faktury zaliczkowe, końcowe, Faktury eksportowe, Faktury WDT, Faktury wewnętrzne, Rachunki bez VAT, Faktury metoda kasowa (Mały Podatnik), Faktury do Paragonu, Faktury do Faktur proforma. Ponadto: generuje pliki JPK_VAT oraz JPK_FA, wystawia dokumenty sprzedaży w dowolnej walucie, umożliwia wydruk logo firmy na dokumentach sprzedaży, zapisuje wystawione dokumenty jako plik PDF i umożliwia ich wysłanie na e-mail kontrahenta, bezpośrednio z programu, posiada nieograniczony ilościowo słownik kontrahentów, towarów i usług, możliwość sprzedaży usług, które nie zapisują się do słownika usług, wystawia dokumenty korygujące oraz noty korygujące, umożliwia edycję wszystkich wystawionych dokumentów oraz wydruk duplikatów, udziela rabatów, możliwość zdefiniowania rabatów dla określonej grupy towarowej lub grupy kontrahentów, umożliwia utworzenie do pięciu cenników: przypisanie cennika do kontrahenta lub grupy kontrahentów, określenie rabatu dla cenników, kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami, wystawia wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe, wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów, usług lub wystawionych dokumentów sprzedaży, umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym okresie (ustalenie numeracji dokumentów), dowolne konfigurowanie numeracji dokumentów, nalicza podatek VAT od netto lub od brutto, posiada moduł archiwizacji danych, nadanie uprawnień użytkownikom do określonych funkcji, współpracuje z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołem Thermal m.in. Posnet, Novitus, Emar Printo, Elzab Mera TE TFT, Elzab Mera TE FV TFT, Innova DF-1, Informator – funkcja wyświetla historię cen, w jakich sprzedawano kontrahentowi towary i usługi, pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP, możliwość przydzielania towarów, usług oraz kontrahentów do grupy nieaktywne, wielokrotne wystawianie faktury korygującej dla tego samego dokumentu sprzedaży, ładowanie obrazów, które widoczne będą na wydrukach dokumentów sprzedaży w ich dolnej części, powielanie dokumentów sprzedaży – funkcja przenosi zawartość wcześniej wystawionego dokumentu na bieżący z zachowaniem możliwości edycji, powielanie towarów/usług, pobieranie kursów walut z serwera NBP, możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa podczas zamykania aplikacji. PRZELEWY sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, umożliwia wprowadzenie wielu kont firmowych, KASA sporządza dokumenty kasowe tj. KP, KW, Raporty Kasowe, obsługuje nieograniczoną ilość niezależnych kas, WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI eksportuje dane do programów Microsoft Word i Excel oraz OpenOffice/Libre Office Writer i Calc, automatycznie księguje dokumenty sprzedaży w programie Księga PRO i Księga PRO Plus, import danych z programów Fakturowanie i Magazyn Biznesmen i Biznesmen mała firma.

steelseries myszki, białe piekarniki, intouch demo, avg internet security 32 bit

yyyyy