2950,00 

Opis

SCIENCE-LAB. FASCYNUJĄCA ANATOMIA CZŁOWIEKA – PAKIET

„Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” to czteroczęściowy, multimedialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym etapie edukacyjnym.

Program zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także filmy i symulacje do wykorzystania w szkole lub w domu. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie założeń Podstawy Programowej oraz wprowadzenie elementów rozszerzonych dla chętnych, ambitnych uczniów lub dla klas wyższych.

Do wszystkich materiałów w programie multimedialnym został nagrany profesjonalny lektor. Ponadto przy elementach opisowych istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, co pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE).

„Science-Lab” przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi elementy biologii, chemii, czy fizyki w obcym języku. Program może być wykorzystany również za granicą.

Dzięki bogatej obudowie dydaktycznej, na którą składają się karty pracy, pakiet pomysłów na lekcje, doświadczenia, czy materiały powtórzeniowe, nauczyciel zyska wiele możliwości pracy
z programem.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

 • 23 plansze edukacyjne, które w interesujący, nowoczesny i szczegółowy sposób przedstawiają elementy ludzkiego ciała.
 • 12 filmów edukacyjnych wprowadzających w zagadnienia poruszane w wybranej części.
 • 10 symulacji rozbudzających zainteresowanie uczniów oraz stanowiących materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą wiedzę.
 • Bogata obudowa dydaktyczna zawierająca m.in.: testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, materiały do szybkich powtórek (np. plakaty, infografiki, wklejki), obserwacje
  i eksperymenty, pakiet pomysłów na lekcje.

OBUDOWA DYDAKTYCZNA:

Do programu multimedialnego dołączono obudowę dydaktyczną gotową do wykorzystania nie tylko w klasie, ale również poza nią.

W jej skład wchodzą:

 • Testy podsumowujące dla każdej części oraz poświęcone całości materiału – wszystkim zmysłom. Przygotowano je dla dwóch grup, w wersji podstawowej i rozszerzonej,
  a także w wersji edytowalnej dla nauczyciela.
 • Klucze odpowiedzi do testów
 • Cykl „Co warto zapamiętać?”, zawierający najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych zmysłów. Materiały zostały przygotowane w formiein. plakatów, infografik oraz wklejek do zeszytu
 • Obserwacje i eksperymenty, które opracowano w oparciu o założenia Podstawy Programowej, a także wychodzące poza obowiązujący zakres
 • Karty pracy angażujące uczniów w omawiane tematy.
 • Pakiet kart z pomysłami na zajęcia.

Obudowa dydaktyczna jest do pobrania i wydruku.

CECHY SZCZEGÓLNE:

 • Dwujęzyczność – umożliwia wprowadzanie elementów języka obcego na zajęciach przyrodniczych, a także prowadzenie zajęć za granicą.
 • Zgodność z Podstawą Programową MEN.
 • Obserwacje i eksperymenty.
 • Praca z uczniami ze SPE.
 • Korelacja międzyprzedmiotowa (biologia, chemia, fizyka, geografia).
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych (TIK).
 • Licencja na całą szkołę (w pudełku znajduje się m.in. klucz licencyjny oraz naklejka do pokoju nauczycielskiego).
 • Praca w wersji online i offline (pendrive dołączony do programu).
 • Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach projektu doposażania pracowni przyrodniczych.

Wypróbuj wersję demonstracyjną programu Science-Lab: >>LINK<<

essentials protection, box komputer, oral b triumph 5000, kontroler playstation 4, media markt kabel usb

yyyyy