1620,00 

Opis

Ava podróżując między planetami Galaktyki Funn wykonuje wiele misji w trosce o spokojne życie jej mieszkańców. Towarzyszenie Avie w przemierzaniu Galaktyki Funn to przede wszystkim świetna zabawa! Jednakże czas spędzony z Avą to nie tylko dobra zabawa, to także okazja do stymulowania rozwoju percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, myślenia logicznego i algorytmicznego. Dla kogo przeznaczony jest pakiet? Pakiet aplikacji Koduj z Avą może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Może także uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci, dodatkowe zajęcia. Jakie cele realizuje? Fabularyzowane aplikacje tworzą pakiet zabaw pełen przygód i ciekawych misji do wykonania. Gry i zabawy w nim zawarte stwarzają okazję do stymulowania rozwoju percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, myślenia logicznego i algorytmicznego. Celem prac specjalistów, tworzących niniejszy pakiet, było stworzenie narzędzia, które poprzez zastosowanie plansz z siatką pól (od 3×3 do 10×10) umożliwi kształtowanie umiejętności programowania we wczesnej edukacji dziecka. Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych gier i zabaw Co zawiera pakiet? Pakiet Koduj z Avą zawiera pięćdziesiąt cztery aplikacje, które tworzą siedem działów tematycznych: Graficzne kodowanie, Sekwencje, Labirynty, Wyznaczanie trasy, Litery i słowa, Cyfry i działania, Współrzędne. Aplikacje składają się z interaktywnych plansz do kodowania z siatką pól o różnej wielkości – od 3×3 do 10×10. Zawierają wygodny w obsłudze panel użytkownika, który oferuje funkcje pomocne w pracy z planszą. W aplikacjach zastosowano możliwość różnicowania poziomu trudności za pomocą rozmiaru stosowanych plansz, długości wyznaczanych tras, złożoności zastosowanych wzorów, zakresu wprowadzanych działań matematycznych, ilości elementów do zebrania lub ominięcia na planszach. To wszechstronne narzędzie stanowiące wsparcie dla nauki kodowania, programowania we wczesnej edukacji dziecka. Ponadto, fabularyzowane aplikacje tworzą pakiet gier pełen przygód i ciekawych misji do wykonania, a ich bohaterką jest Ava, dzielna podróżniczka przemierzająca planety w Galaktyce Funn. Aktywne wsparcie rozwoju dziecka Pracując z wykorzystaniem aplikacji pakietu Koduj z Avą kształtować można: rozwój orientacji przestrzennej; percepcję wzrokową; koordynację wzrokowo-ruchową; umiejętność koncentracji uwagi; umiejętność rozpoznawania układów i wzorów; umiejętność tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem; rozumienie pojęć takich jak: instrukcja, algorytm, sekwencja, pętla, zdarzenia; umiejętność stosowania algorytmów; odczytywanie i zaznaczanie położenia punktów (pól) w układzie współrzędnych; umiejętność czytania, systematyczne zapoznawanie z literami; umiejętność klasyfikacji przedmiotów; umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt; umiejętności rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych. Aplikacje zawarte w kursie Kurs Koduj z Avą składa się z 54 aplikacji, podzielonych na 7 działów tematycznych. Zamów w pakiecie lub kup pojedynczo (kliknij wybrany link poniżej) GRAFICZNE KODOWANIE Ava w pracowni artystycznej tworzy barwne wzory na tkaninach. Duża ilość zamówień od mieszkańców Planety Artystów sprawia, że Ava musi cały czas wymyślać nowe wzory. Widzisz tylko połowę rysunku – dokończ go kolorując puste pola, tak jak w lustrzanym odbiciu. Uzupełniając ilustrację zgodnie z podanym wzorem i stosując zasadę odbicia lustrzanego utrwalisz pojęcie pion, poziom, oraz rozwiniesz percepcję wzrokową. Dokończ obrazy – symetria Na Planecie Artystów brakuje rąk do pracy! Lokalni twórcy potrzebują Twojej pomocy, aby wszyscy mieszkańcy Galaktyki Funn otrzymali zamówione obrazy. Pomóż Avie uzupełnić barwne plansze zgodnie z podanym wzorem! Dzięki porównywaniu ilustracji, dostrzeganiu różnic i podobieństw będziesz rozwijać percepcję wzrokową, stymulować koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalić umiejętności koncentracji uwagi. Odwzoruj kolorowe obrazy Ava w pracowni artystycznej tworzy wielobarwne mozaiki. Czasem przez ogromną liczbę zamówień nie zdąża jednak dostarczyć ich na czas. Pomóż Avie i uzupełnij brakujące fragmenty mozaiki. Dzięki temu mieszkańcy planety dostaną swoje zamówienia na czas! Odwzorowując rysunek na planszy, kontynuując mozaikę zgodnie z podanym wzorem poznasz pojęcia: pion, poziom, skos oraz będziesz rozwijać percepcję wzrokową. Rozpoznaj wzór kolorowej mozaiki Na Planecie Artystów nawet obrazy są zaszyfrowane. Mieszkańcy nie lubią nudy! Nasza bohaterka zakodowała ilustracje dla swoich przyjaciół używając współrzędnych. Korzystając z instrukcji stwórz obraz. Dzięki odwzorowaniu rysunku na planszy, odczytywaniu współrzędnych, posługiwaniu się instrukcją zapisaną za ich pomocą będziesz rozwijać percepcję wzrokową, kształtować orientację przestrzenną, stymulować koordynację wzrokowo-ruchową. Twórz obrazy ze współrzędnych Mieszkańcy Planety Artystów tworzą rozmaite obrazy. Dołącz do ich grona i stwórz dzieło sztuki według własnego pomysłu! Swobodnie tworząc ilustracje na planszy rozwijać będziesz swoją twórczość i pomysłowość, a także koordynację wzrokowo-ruchową Stwórz własny obraz Niektórzy mieszkańcy Planety Artystów dopiero zaczynają swoją przygodę z malarstwem. Aby zakodować obraz przyporządkuj współrzędne dla każdego z pól na planszy. Dzięki Tobie kolejni mieszkańcy planety będą rozwijać swoje umiejętności plastyczne. Posługując się układem współrzędnych do opisywania pól na planszy będziesz stymulować koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijać percepcję wzrokową i orientację przestrzenną Zakoduj obrazy – współrzędne SEKWENCJE Ava udała się na Planetę Odkrywców, aby zbadać nowe lądy. Niestety, mapy opracowane przez jej poprzedników są bardzo stare i zniszczone. Pomóż Avie je oczytać, aby mogła dotrzeć do celu. Prześledź ciąg starożytnych znaków i wskaż dokąd prowadzi. Rozpoznając przedmioty ułożone w grupach, szeregach, rozpoznając rytmy, odtwarzając układy przedmiotów, doskonalić będziesz percepcję wzrokową, kształtować umiejętność klasyfikacji przedmiotów. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze Odnajdź metę szlaku Na Planecie Odkrywców Ava znalazła kilka dróg, których nie opisuje żadna ze znanych jej map. Pomóż jej stworzyć nowe ścieżki. Ułóż według własnego pomysłu drogę, która w przyszłości pomoże bezpiecznie przemieszczać się po planecie. Tworząc własną sekwencję symboli, układając przedmioty w szeregi, rytmy stymulować będziesz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów oraz umiejętność tworzenia układów i wzorów. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Wyznacz nowy szlak na mapie Ava, poszukując nowych tras na Planecie Odkrywców, korzysta z map opracowanych przez swoich poprzedników. Niektóre z nich są jednak stare i zniszczone. Prześledź ciąg znaków i wskaż trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, aby pomóc Avie dojść do końca drogi pokazanej na mapie. Układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozpoznając rytm, układ przedmiotów wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej i logiczne myślenie. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Wyznacz trasę na mapie Mapy Planety Odkrywców pozostawione przez poprzednich podróżników są bardzo stare i zniszczone. Pomóż Avie rozszyfrować starożytne symbole i wskaż za pomocą bloczków ze strzałkami prawidłową trasę. Powtarzające się ruchy zapisz za pomocą strzałki z cyfrą. Układając trasę za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania, a rozpoznając przedmioty ułożone w szeregach kształtować będziesz umiejętność stosowania układów i wzorów. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Wyznacz trasę na mapie – pętle LABIRYNTY Ava, jako dzielny i oddany mieszkańcom Szeryf, pomaga w tropieniu zagubionych i skradzionych drogocennych przedmiotów. Pomóż jej odnaleźć je i doprowadź Avę do wyjścia z labiryntu. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie pola z zagubionymi przedmiotami. Stosując warunek przejdź przez pole, aby zebrać kształtować będziesz umiejętności stosowania algorytmów oraz tworzenia sekwencji poleceń. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Odzyskaj skradzione skarby Przestępcy z kosmosu napadli na bank. Szeryf Ava musi wykazać się odwagą i odzyskać skradzione kosztowności! Ułóż trasę prowadzącą do wyjścia z labiryntu i zwróć mieszkańcom ich skarby. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie pola z zagubionymi przedmiotami. Stosując warunek przejdź przez pole, aby zebrać kształtować będziesz umiejętności stosowania algorytmów, a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Odzyskaj skradzione skarby – pętle Na mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu czyha wiele niebezpieczeństw. Szeryf Ava, patrolując ulice swojego miasteczka, musi omijać pułapki, jadowite zwierzęta i kłujące rośliny. Stosując warunek omiń pole z pułapką kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz tworzenia sekwencji poleceń. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Omiń pułapki w labiryncie Na mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu czyha wiele niebezpieczeństw. Omiń kłujące rośliny, jadowite zwierzęta i inne pułapki czekające na trasie! Używając bloczków z pętlą omijaj pola, na których są przeszkody. Stosując warunek omiń pole z pułapką kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Omiń pułapki w labiryncie – pętle Mieszkańcy Planety Dzikiego Zachodu potrzebują pomocy Szeryfa Avy w odnalezieniu przedmiotów, które wypadły na drogę z uszkodzonego wozu. Na Avę czyha jednak wiele niebezpieczeństw, musi być bardzo czujna! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zbierz skarby, omijaj pułapki Mieszkańcy Planety Dzikiego Zachodu potrzebują pomocy Szeryfa Avy w odnalezieniu przedmiotów, które wypadły na drogę z uszkodzonego wozu. Na Avę czyha jednak wiele niebezpieczeństw, musi być bardzo czujna! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń, a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zbierz skarby, omijaj pułapki – pętle Szeryf Ava musi przypilnować, aby na ulicach miasteczka panował spokój. Pomóż Avie i wskaż miejsca, do których musi dotrzeć, aby mogła skończyć codzienny patrol. Odczytując kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów, wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź posterunek Szeryf Ava pilnuje, aby na Planecie Dzikiego Zachodu panował ład i porządek. Czasem jednak, spacerując ciemnymi ulicami miasteczka, gubi się i nie wie, w jaki sposób wrócić na posterunek. Stwórz instrukcję, by dzięki Tobie Szeryf Ava z pewnością znalazła wyjście z labiryntu. Zapisując kod za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów na planszy, wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź wyjście z labiryntu Szeryf Ava strzeże bezpieczeństwa mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu. Zdarza się jej czasem zgubić w krętych uliczkach miasteczka. Stwórz instrukcję wyjścia z labiryntu, układając kod ze strzałek – powtarzające się ruchy zapisz za pomocą strzałki z cyfrą. Określając kierunki, ustalając położenie przedmiotów na planszy, wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej, a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą, zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź wyjście z labiryntu – pętle WYZNACZ TRASĘ Nie wszystkie rzeczy, jakie Ava znajduje na grządkach, nadają się do zebrania! W ogrodzie żyje wiele stworzonek, których nie można zdeptać. Ułóż kod, korzystając z bloczków ze strzałkami w taki sposób, aby ominąć wszystkie rzeczy, które nie są dojrzałymi warzywami i owocami! Stosując warunek omiń pole z pułapką kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz doskonalić będziesz umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Omiń pułapki w ogrodzie Nie wszystkie rośliny na grządkach nadają się do zebrania! W ogrodzie żyje wiele stworzonek, których nie można zdeptać, a dodatkowo niektóre plony już się zepsuły. Ułóż kod za pomocą bloczków z pętlą, aby ominąć wszystkie rzeczy, które nie są dojrzałymi warzywami i owocami! Stosując warunek omiń pole z pułapką kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Omiń pułapki w ogrodzie – pętle W ogrodzie można zbierać rzeczy nadające się do zjedzenia, jak i natrafić na przeszkody. Ułóż kod, korzystając z bloczków ze strzałkami w taki sposób, aby zebrać kwiaty, dojrzałe warzywa i owoce, a ominąć wszystkie rzeczy nie nadające się dla mieszkańców Galaktyki! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń. Rozwijać będziesz także umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Sezon w ogrodzie Na niektórych grządkach można znaleźć zarówno rzeczy nadające się do zebrania, jak i przeszkody, takie jak dżdżownice, kamienie, błoto i zgniłe warzywa. Rozróżnienie ich jest bardzo ważne! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń. Rozwijać będziesz także umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt, a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Sezon w ogrodzie – pętle Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Jeśli nie zbiorą plonów na czas, mieszkańcy Galaktyki Funn nie zdążą napełnić spichlerzy! Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć Avie drogę wyjścia z grządki. Pamiętaj, aby zebrać wszystkie plony! Stosując warunek przejdź przez pole, aby zebrać, kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz doskonalić umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zapełnij spichlerze Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Jeśli nie zbiorą plonów na czas, mieszkańcom Galaktyki Funn może zabraknąć jedzenia! Użyj bloczków ze strzałkami, aby Ava zebrała plony z grządki. Stosując warunek przejdź przez pole, aby zebrać kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zapełnij spichlerze – pętle Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Jeśli nie zbiorą plonów na czas, w Galaktyce Funn zabraknie jedzenia! Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć drogę do celu, prowadząc Avę Ogrodniczkę między grządkami! Określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem, rozwijać umiejętności stosowania algorytmów. Zbierz plony Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć Avie Ogrodniczce drogę wyjścia z grządki! Pamiętaj, aby zebrać wszystkie plony! Określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność tworzenia sekwencji poleceń oraz stosowania algorytmów. Zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zbierz plony – pętle Niektóre kwiaty przez silny wiatr straciły płatki! Teraz mieszkańcy nie mogą złożyć odpowiednich wzorów kwiatowych. Pomóż Avie zebrać odpowiednie elementy kwiatków, używając bloczków ze strzałkami, a następnie doprowadź ją do wyjścia. Rozpoznając wzory przedmiotów, doskonalić będziesz percepcję wzrokową i kształtować umiejętność klasyfikacji przedmiotów. Określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność tworzenia sekwencji poleceń oraz stosowania algorytmów. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zbierz płatki kwiatów Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Kończy się sezon, więc czeka ich wiele pracy i już teraz martwią się, że nie zdążą zebrać wszystkich plonów! Używając bloczków ze strzałkami, ułóż drogę między grządkami, którą pokona Ava, żeby dotrzeć do kwiatów, warzyw i owoców! Zapisując kod za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź drogę wśród grządek Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Tegoroczne plony należy zebrać, zanim przestaną nadawać się do zjedzenia! Używając bloczków z pętlą, ułóż drogę między grządkami, którą pokona Ava Ogrodniczka, żeby dotrzeć do kwiatów, warzyw i owoców! Określając kierunki, ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź drogę wśród grządek – pętle Ogrody Planety Ogrodników często są bardzo rozległe i łatwo się na nich zgubić. Przeanalizuj kod i pomóż Avie odnaleźć drogę do bramki ogrodu! Odczytując kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów, wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź wyjście z ogrodu LITERY I SŁOWA Wyrazy w Archiwum zostały ukryte na planszach. Pomóż Avie Bibliotekarce je odnaleźć, aby uporządkować zbiory w Archiwum. Odnajdując wyraz na planszy, dokonując syntezy słuchowej wyrazów doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Dodaj wyrazy do Archiwum Wiele kart z wyrazami zgromadzonych w Archiwum wytarło się i wyblakło. Teraz Ava Bibliotekarka potrzebuje pomocy w odczytaniu wyrazów. Pomóż Avie i zaznacz na planszy z literkami wyraz podświetlony na pustej planszy. Odwzorowując trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, dokonując syntezy słuchowej wyrazów, doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Odczytaj wyblakłe karty Ava na Planecie Bibliotekarzy porządkuje wyrazy wraz z ich kodami. Wiele słów wymaga odnalezienia, aby móc je udostępnić mieszkańcom Galaktyki Funn. Połącz kod z bloczków z wyrazem, aby Ava mogła dokończyć pracę. Odczytując trasę zapisaną za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, dokonując syntezy słuchowej wyrazów, doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Odczytaj zakodowany wyraz Na Planecie Bibliotekarzy znajduje się wiele wyrazów, które zapomniano dodać do Archiwum. Dopóki nie dostaną własnego kodu, nikt nie będzie mógł z nich skorzystać. Zakoduj podane nad planszą wyrazy, używając bloczków ze strzałkami. Zapisując trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, dokonując syntezy słuchowej wyrazów, doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zakoduj zagubione wyrazy CYFRY I DZIAŁANIA Zły Naukowiec uwięził Avę w laboratorium. Pomóż jej wydostać się z pułapki, pokonując trasę zgodnie z rosnącą kolejnością liczb na planszy. Porządkując liczby od najmniejszej do największej, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Wyjdź z pułapki – rosnące Ava została uwięziona w laboratorium przez Złego Naukowca. Pomóż jej wydostać się z pułapki, pokonując trasę zgodnie z malejącą kolejnością liczb na planszy. Porządkując liczby od największej do najmniejszej, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Wyjdź z pułapki – malejące Na Planecie Naukowców Ava musi odszyfrować drogowskazy zakodowane za pomocą liczb parzystych. Wyznacz trasę, która będzie przebiegać jedynie po parzystych liczbach. Licząc (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp., układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź parzyste drogowskazy Aby dostać się do Głównego Budynku Akademii, Ava musi odszyfrować drogowskazy zakodowane za pomocą liczb nieparzystych. Wyznacz trasę, która będzie przebiegać jedynie po nieparzystych liczbach. Licząc (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp., układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź nieparzyste drogowskazy Ava prowadzi spis powszechny na Planecie Naukowców. W tym celu odwiedza kolejne domki mieszkańców. Pomóż jej przejść tylko po tych polach z numerami mieszkań, których wartości po dodaniu dadzą wynik wskazany na mecie. Porządkując wyniki dodawania od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zsumuj numery Ava musi znaleźć Biuro do spraw Liczenia. Droga do niego jest zaszyfrowana za pomocą liczb, które trzeba dodać lub odjąć od kolejnych wyników na trasie. Pomóż Avie i wyznacz jej trasę za pomocą bloczków. Porządkując wyniki dodawania i odejmowania, od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, kształtować będziesz umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Dodawaj i odejmuj aż do mety Naukowcy mają ważne zebranie, ale nie wszyscy o tym pamiętali! Pomóż Avie zawiadomić kolejnych naukowców, odwiedzając ich domy. Spraw, by spotkanie się odbyło. Porządkując liczby od najmniejszej do największej, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Zbierz numer z planszy Ava próbuje dostarczyć ważne dokumenty do Działu Dodawania na Planecie Naukowców. Wybierz właściwą drogę za pomocą bloczków ze strzałkami, w której kolejne wyniki dodawania będą ułożone rosnąco. Porządkując wyniki dodawania od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź Dział Dodawania Ava ma dziś dzień próbny w Departamencie Odejmowania. Bardzo zależy jej, aby dostać się tam prawidłową ścieżką, w której kolejne wyniki odejmowania będą ułożone rosnąco. Porządkując wyniki odejmowania od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź Departament Odejmowania Ava Naukowiec otrzymała wezwanie do Gabinetu Mnożenia. Wybierz właściwą trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, na której kolejne wyniki mnożenia będą ułożone rosnąco. Porządkując wyniki mnożenia od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź Gabinet Mnożenia Na Planecie Naukowców tylko niektórymi drogami da się skutecznie dotrzeć do Biura Dzielenia. Pomóż Avie i wybierz właściwą trasę za pomocą bloczków, na której kolejne wyniki dzielenia będą ułożone rosnąco. Porządkując wyniki dzielenia od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować rozumienie pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź Biuro Dzielenia Przyjaciele Avy mieszkają w różnych zakątkach Planety Naukowców. Aby ich odwiedzić, Ava musi wybrać odpowiednie ścieżki. Pomóż jej wykonać obliczenia, aby mogła spotkać się ze znajomymi. Porządkując wyniki różnych działań od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować rozumienie pojęć i działań matematycznych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Odnajdź trasę – zbiór działań WSPÓŁRZĘDNE Zadaniem Alchemików jest przygotowywanie leków dla mieszkańców wszystkich planet Galaktyki Funn. Pomóż Avie przygotować potrzebne leki! Dopasuj składniki do określonych kolorów zgodnie ze wzorami zapisanymi w księgach. Rozpoznając figury geometryczne, zaznaczając punkty na planszy, posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Stwórz potrzebne lekarstwa Na Planecie Alchemików wszyscy dbają, aby każdy otrzymał swoje lekarstwo! Pomóż Avie odnaleźć potrzebne składniki i spraw, aby zebrała je wszystkie! Współrzędne wskazują substancje, które powinny zostać wykorzystane do opracowania lekarstwa. Odczytaj i zaznacz na planszy prawidłowe składniki! Zaznaczając punkty na planszy posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Znajdź potrzebne składniki lekarstw Księgi dokładnie opisują składniki, jakie powinny być użyte do stworzenia lekarstw. Pomóż Avie poukładać je w odpowiedniej kolejności na planszy! Razem z Avą odczytaj współrzędne podane w Wielkiej Księdze Receptur i poukładaj na planszy składniki lekarstw zgodnie z zaleceniami. Zaznaczając punkty na planszy posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Uporządkuj składniki lekarstw Ava musi dowiedzieć się, z jakich planet może przywieźć składniki do lekarstw. Odczytaj informacje o położeniu planet, aby Ava mogła zdobyć potrzebne jej składniki. Pomóż Avie i odczytaj położenie zaznaczonych planet a następnie uzupełnij opis współrzędnych. Uzupełniając opis współrzędnych kształtować będziesz umiejętność odczytywania i zaznaczania punktów w układzie współrzędnych. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Odczytaj położenie planet Na Planecie Alchemików wciąż powstają nowe mikstury, więc niektóre zaklęcia nie mają jeszcze wszystkich słów! Pomóż Avie je odszyfrować, aby mogła dokończyć zaklęcia. Znajdź podane współrzędne na planszy i odkryj, jaki wyraz się pod nimi kryje. Odczytując punkty na planszy, posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Odczytaj zakodowane zaklęcia Niektóre receptury są bardzo stare, a kody, jakie były im przypisane przepadły. Pomóż Avie w poszukiwaniu odpowiednich liter i przypisz im prawidłowe współrzędne. Wpisz rozwiązania w kratki pod literami. Przypisując współrzędne punktom na planszy kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze. Odkoduj stare receptury

at at lego star wars, openvpn konfiguracja windows, 5330 nokia, lte gsm, all in one 27 cali, beko hnt62340b, neonet pad ps4, call of duty world at war, program do nagrywania płyt nero, microsoft office 365 windows 7

yyyyy