676,99 

Opis

Część pierwsza programu Uczeń na start to zestaw ćwiczeń multimedialnych wspierających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej podczas zajęć lekcyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych. Pomaga ona nauczycielom w pracy z grupą dzieci sześcio- i siedmioletnich, niezwykle zróżnicowaną nie tylko metrykalnie, ale także pod względem poziomu rozwoju emocjonalnego, poznawczego i fizycznego. Umożliwia indywidualne podejście do potrzeb ucznia, przez co może stanowić elastyczną formę uzupełnienia nowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Program obejmuje zadania z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. W atrakcyjny sposób wspomaga rozwój kluczowych kompetencji – czytania, pisania i liczenia – umożliwiających uczniom przyswajanie wiedzy w ramach różnych przedmiotów na kolejnych etapach edukacyjnych. Wiele spośród zaproponowanych ćwiczeń multimedialnych ma na celu kontynuowanie rozpoczętego w przedszkolu procesu nauki czytania i pisania, inne zaś są propozycją odnoszącą się do wielozmysłowego uczenia się liter. Ponadto program daje możliwość wspomagania rozwoju umiejętności ważnych w nauce matematyki, a także kształtuje w umysłach dzieci pojęcia liczbowe i sprawność rachunkową. Uczniowie przychodzący do szkoły często nie znają dokładnie znaczenia terminów takich jak „cyfra” i „liczba”, nawet jeśli potrafią już liczyć w określonym zakresie. Program Uczeń na start cz. 1 umożliwia wyjaśnienie i utrwalenie tych zagadnień, a sprzyjają temu specjalnie dobrane zabawy, ćwiczenia i gry. Nauczyciel ma do dyspozycji m.in. zadania do monograficznego opracowania liczby. Ćwiczenia z tego zakresu obejmują wyszukiwanie zbioru n‑elementowego, określanie liczebności zbiorów, przeliczanie zbioru, rozkład liczby na składniki, wyszukiwanie cyfry wśród innych. Funkcja kreatora zajęć w aplikacji ułatwia indywidualne podejście do każdego ucznia, tak bardzo ważne w pierwszych chwilach w szkole. Dzieci budują poczucie wspólnoty i zapoznają się z nowym środowiskiem w atmosferze zabawy oraz miłej współpracy. Nauczyciel zaś może połączyć zaproponowane ćwiczenia multimedialne z własnymi materiałami edukacyjnymi (zawartymi w plikach graficznych czy też tekstowych). Program umożliwia stworzenie bogatego repozytorium ułatwiającego pracę w czasie kolejnych zajęć. Uczeń na start cz. 1 obejmuje też wszechstronny przewodnik metodyczny. Zawiera on niezbędne wskazówki pomocne w pracy z pierwszoklasistami, w tym także z uczniami, którzy już na początku nauki w szkole wykazują trudności w nauce. W prosty sposób prezentuje ćwiczenia multimedialne i ich zastosowanie. Oferuje również atrakcyjne scenariusze zajęć – zarówno obowiązkowych z całą klasą, jak i dodatkowych np. dydaktyczno-wyrównawczych. Program powstał we współpracy z nauczycielami praktykami, specjalistami edukacji wczesnoszkolnej, logopedą i specjalistą terapii pedagogicznej. Uczeń na start cz. 1 to: 440 ćwiczeń wprowadzających głoski i litery, 245 ćwiczeń kształtujących pojęcia liczbowe i sprawność rachunkową, 74 propozycje jednostek lekcyjnych składających się z wyżej wymienionych zasobów, kreator zajęć umożliwiający komponowanie zestawów ćwiczeń multimedialnych według potrzeb nauczyciela i uczniów, z wykorzystaniem własnych materiałów edukacyjnych, ponad 150 kart pracy do wydruku, kreator dyplomów z wbudowanymi szablonami. Uczeń na start cz. 1 jest przeznaczony do pracy indywidualnej i grupowej, głównie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego, ale także przy użyciu samego komputera. Można go zainstalować na 5 stanowiskach. Wymagania Dodatkowo: Mysz Karta graficzna: Pracująca z rozdzielczością 1024×768 z tysiącami kolorów Napęd: CD/DVD Pamięć: 1 GB pamięci RAM Procesor: 1.5 GHz lub szybszy System: MicrosoftWindows XP/Vista/7/8/8.1 Wolna przestrzeń na dysku twardym 1 GB wolnego miejsca na dysku  

eset cena licencji, komputer stacjonarny intel core i5, radio samochodowe alpina, moduł sterowania gsm, lodówka candy, lodówka 90 cm do zabudowy, mcafee kody

yyyyy